matematykaszkolna.pl
Wprowadzając współrzędne biegunowe obliczyć podane całki podwójne Aisser: Wprowadzając współrzędne biegunowe policzyć podane całki podwójne Witam mam problem z wyliczeniem tej oto całki: ∬xdxdy, gdzie obszar D jest ograniczony krzywymi: x2+(y−1)2=1, y=x, (x≥y). W odpowiedziach wynik jest 1/6 Z góry dziękuję za pomoc
1 maj 15:16
Filip: x2 + (y − 1)2 <= 1; x2 + y2 <= 2y; r2 <= 2rsinφ; r <= 2sinφ; Obszar D prezentuje się następująco:
 π 
0 <= φ <=

;
 4 
0 <= r <= 2sinφ; Liczysz taką całkę: ∫0pi/4(∫02sinxr2cosx dr) dx
1 maj 15:38
Filip: i zauważ, że wynik to będzie 0.17 (zaokrąglając do dwóch cyfr znaczących);
1 maj 15:40
Filip: tam w całce zamiast x powinno być φ;
1 maj 15:43
Aisser: Dzięki wielkie, sam bym w życiu nie wpadł na to, jeszcze mam jedno pytanie wiadomo, że x2+(y−1)2<=1, ponieważ badamy obszar wewnątrz okregu? Czy z czegoś innego się to bierze?
1 maj 15:44
jc: x=r cos β y=r sin β x2+y2≤2y r ≤ 2 sin β 0 ≤ β ≤ π/4
 r3 
∫0π/4 dβ ∫02 sin β r cos β r dr = ∫0π/4 [

]02 sin β cos β dβ
 3 
 8 2 1 
=

0π/4 sin3β cos β dβ =

[sin4β} ]0π/4=

 3 3 6 
1 maj 15:45
jc: Aisser To niechlujstwo autora zadania. Obszar powinien być określony nierównościami: x2 + (y−1)2 ≤ 1 x ≥ y
1 maj 15:47
Aisser: Dzięki, właśnie coś mi nie pasowało z tym przykładem
1 maj 15:48