matematykaszkolna.pl
dowód jk: wykaz ze dla dowolnych liczb rzeczywistych x>1 i y>1 zachodzi nierownosc √log(x) + √log(y) ≤ √log(xy)2
1 maj 13:49
Filip: przeksztalcasz rownowaznie: logx + logy <= 2log(xy) | 2 logx + 2logxlogy + logy <= 2log(xy) −(logx − 2logxlogy + logy) <= 0 −(logxlogy)2 <= 0
1 maj 14:39
ICSP: Dla x = y = 100 L = 22 P = log100 2 < 1 L > P
1 maj 14:41
Filip: Dla x = y = 100 dostajesz: L = 22 P = 8 = 22 wiec L <= P
1 maj 14:45