matematykaszkolna.pl
nierówność damn_ik: dla a,b,c > 0 uzasadnić nierówność
2ab 2bc 2ac 

+

+

≥ 2a + 2b + 2c
c a b 
po wymnożeniu przez a*b*c w zasadzie do niczego sensownego nie doszedłem, help.
30 kwi 19:33
πesio: a,b,c>0 Prawdziwa jest każda z nierówności
a b b c a c 

+

≥2 i

+

≥2 i

+

≥2
b a c b c a 
pierwszą pomnóż przez c drugą przez a trzecią przez b i dodaj stronami ... otrzymasz tezę
30 kwi 19:48
πesio:
 a b 
(a−b)2≥0⇔ a2+b2≥2ab / : ab>0 ⇔

+

≥2
 b a 
30 kwi 19:54
damn_ik: ciekawy sposób, zawsze wychodzę od tezy jednak. ciężko będzie wpaść na maturze na takie coś, ale dzięki.
30 kwi 20:26
Szkolniak:
2ab 2bc 2ac 

+

+

≥2a+2b+2c /*abc
c a b 
2a2b2+2a2c2+2b2c2≥2a2bc+2ab2c+2abc2, bo abc>0 2a2b2+2a2c2+2b2c2−2a2bc−2ab2c−2abc2≥0 (a2c2−2a2bc+a2b2)+(a2c2−2abc2+b2c2)+(a2b2−2ab2c+b2c2)≥0 (ac−ab)2+(ac−bc)2+(ab−bc)2≥0
30 kwi 23:04
πesio: emotka
30 kwi 23:40