matematykaszkolna.pl
wiosna w geometrii Wiosna: Punkty E i Z leżąodpowiednio na bokach AC i AD równoległoboku ADBC Prosta ZE przecina proste BC i BD odpowiednio w punktach M i K Wykaż,że trójkąty MAK i BEZ mają równe pola
30 kwi 19:23
πesio: rysunek W trapezie AEBK : P(ΔBEF)=P(ΔKAF) =w W trapezie ADBM : P(ΔBFZ)=P(ΔAFM)= u P(ΔBEZ) = w+u= P(ΔMAK)
30 kwi 21:38
πesio: Poprawiam zapis W trapezie : AZBM zamiast ADBM
30 kwi 21:47
πqś:
30 kwi 22:57
πesio: emotka
30 kwi 23:42