matematykaszkolna.pl
stereometria noob: Każdą przekątną sześcianu o krawędzi a podzielono na trzy równe części. Otrzymane punkty połączono tworząc sześcian. Wyznacz jego objętość.
30 kwi 18:32
wredulus_pospolitus: rysunek 1) prowadzimy płaszczyzny równoległe do podstawy i przechodzące przez punkty wyznaczone w zadaniu 2) zauważamy, że te płaszczyzny dzielą krawędzie wyjściowego sześcianu na trzy równe części
 a a3 
3) zawiązku z tym mały sześcian ma krawędź równą

... związku z tym Vm =

 3 27 
30 kwi 18:42
noob: rysunek
 a3 
|FJ|=

 3 
S− punkt przecięcia się wszystkich przekątnych
 a3 
|FS|=

 2 
 8 
wtedy v=

a3
 27 
czy tak nie powinno wyjść ? nie mam pewności czy dobrze robię
30 kwi 19:16
wredulus_pospolitus: rysunek masz 'rzut od przodu' rozumiem, że |FS| − |FJ| = długość przekątnej małego sześcianu .. tak
 a3 
no to masz ... =

−−−>
 3 
 
a3 

3 
 a 
krawędź małego sześcianu = |A'B'| =

=

 3 3 
30 kwi 19:35