matematykaszkolna.pl
analiza matematyczna gal: Wyznacz kąt, pod jakim przecinają się wykresy funkcji 𝑓(𝑥) = 𝑥2 i 𝑔(𝑥) = √𝑥 w punkcie o niezerowej odciętej.
30 kwi 16:57
Whitesnake : Wydaje się że bedzie to kąt pod jakim przecinaja się styczne do tych wykresów
30 kwi 17:06
Louie314: Punkt przecięcia się wykresów (o niezerowej odciętej) to (1,1). Obliczamy pochodne: f'(x)=2x
 1 
g'(x)=

 2x 
Obliczamy szukany kąt:
 f'(x0)−g'(x0) 
3 

2 
 
α=arctg|

|=arctg|

|=
 1+f'(x0)*g'(x0) 2 
 3 
=arctg(

)≈36,87 (stopni)
 4 
30 kwi 17:15
gal:
 1 1 
wyszły mi dwie proste L:y=2x−1 i K: y=

x +

 2 2 
 a1−a2 3 
i ze wzoru tgα= |

| tgα=

=>α=20,5 stopni i nie wiedziałem czy dobrze,
 1+a1a2 8 
ale między naszymi rozwiązaniami są różnice
30 kwi 17:35
ICSP:
 3 π 
tg(α) =

, 0 < α <

 4 2 
opisuje jednoznacznie kąt alfa.
30 kwi 17:40