matematykaszkolna.pl
Trygonometria Konradooo:
  cos2α  
Przekształcając wyrażenie

to otrzymamy?
  1 − sinα 
30 kwi 10:53
ICSP: cos2α = 1 − sin2α = (1−sinα)(1+sinα) W = 1+sinα dla sinα ≠ 1
30 kwi 10:54