matematykaszkolna.pl
Granica funkcji Sojowo-waniliowe latte:
 x2−x 
Ile wynosi granica lim(x−−−>0)

 x+1−1 
30 kwi 10:01
janek191: Odp. −2
30 kwi 10:26
janek191:
  x*(x −1) 
f(x) =

= (x −1)*( x + 1 + 1)
 
(x +1) −1 

x +1 + 1 
 
więc lim f(x) = ( 0 −1)*( 0 +1 + 1) = − 1*2 = −2 x→0
30 kwi 10:29
janek191: W mianowniku korzystamy z wzoru
 a2 − b2 
a − b =

 a + b 
30 kwi 10:30