matematykaszkolna.pl
Oblicz całkę przez części. Kajtek: ∫ xx+1dx ∫ ln(1+x2)dx
29 kwi 21:44
29 kwi 22:20
jc: Pierwsza całkę liczy się z podstawowego wzoru. ∫x(x+1)1/2 dx = ∫(x+1−1)(x+1)1/2 dx = ∫(x+1)3/2 dx − ∫(x+1)1/2dx
 2 2 
=

(x+1)5/2

(x+1)3/2
 5 3 
29 kwi 23:22