matematykaszkolna.pl
W trapezie ABCD, AB II DC Kuba: W trapezie ABCD, AB II DC, przekątne przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że pola trójkątów ABE i CDE są odpowiednio równe 90 cm2 i 40 cm2, oblicz pole trójkąta AED.
29 kwi 16:33
chichi: PΔAED=40*90=60 [cm2]
29 kwi 16:45
Kuba: To jest wzór?
29 kwi 17:19
Kuba: Wiem, że to jest zależność, ale nie miałem tego na lekcjach w 2 liceumemotka Da się to inaczej policzyć?
29 kwi 17:33
Nieświęty Franciszek: miałeś podobieństwo trójkątów ? to wyprowadzisz sobie to
29 kwi 17:38
Klara: rysunek Z podobieństwa trójkątów ABE i DCE z cechy (kkk) w skali k
 P1 
to

=k2
 P2 
 P1 

=k ⇒P1*P2= k*P2= P3=P4 bo P3=P4=k*P2
 P2 
P(AED)=P3=P4= 40*90= 60 i mamy ładne wzorki: P(trapezu)= (P1+P2)2 , P3=P2=P1*P2 ==================================
29 kwi 21:28
chichi: Fenomenalne nawet bym powiedział emotka
29 kwi 21:44
Klara:
29 kwi 22:47