matematykaszkolna.pl
Całka podwójna po obszarze Mateusz: Wprowadzając współrzędne biegunowe, obliczyć całkę podwójną po obszarze D. ∬x dxdy, D: x = 0, y = 0, y = (1 − x2)(1/2), x = (4 − y2)(1/2)
29 kwi 15:36
Filip: może coś takiego? D:
 π 
0 <= φ <=

 2 
1 <= r <= 2 ∫∫x dxdy = ∫∫r2cosφ drdφ = ∫0π/4(∫12 r2cosφ dr) dφ
29 kwi 17:24
Mateusz: Dziękuję za pomoc
29 kwi 20:26