matematykaszkolna.pl
geometria jk: Dany jest trójkąt ABC o wierzchołkach A = (2,0) , b = (5,0) , C = (4, 3). Zbiór wszystkich punktów M należących do trójkąta ABC spełniających warunek |MA| <= (mniejsze lub równe) |MB| jest: Czworokątem Trójkątem prostokątnym trójkątem ostrokątnym wycinkiem koła Proszę o wytłumaczenie
29 kwi 13:23
ite: rysunekNajlepiej zacząć od wyznaczenia punktów, które spełniają warunek |MA| = |MB| czyli są równoodległe od obu punktów. Jaką figurę tworzą?
29 kwi 14:12