matematykaszkolna.pl
pr dzonypieczony:
 12 
Wiedząc, że tgα =

, wyznacz wartość liczby sin 2α . Wynik przedstaw w postaci ułamka
 5 
zwykłego nieskracalnego. Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności licznika otrzymanego ułamka i kolejne zadanko którego nie mogę zrobić, jak ktoś może pomóc to byłbym wdzięczny, z góry dzięki, jak na ten moment lecę spać.
29 kwi 02:32
getin: Rozważmy trójkąt pitagorejski o bokach 5, 12, 13 z kątem α naprzeciwko przyprostokątnej o długości 12 Wówczas
 12 
tgα =

 5 
 12 
sinα =

 13 
 5 
cosα =

 13 
 12 5 120 
sin2α = 2sinα*cosα = 2*

*

=

 13 13 169 
Odp. 120
29 kwi 06:59
Don't For Me: lub
 tgα 1 12 5 120 
sin(2α)= 2*

*

=2*

*

=

 1+tg2α 1+tg2α 13 13 169 
29 kwi 08:14