matematykaszkolna.pl
Baza przestrzeni wektorowej Werka: Moje zadanie: Mamy przekształcenie liniowe φ: Z2 a na dole 7 −> Z2 a na dole 7 Oblicz φ[x1,x2] i podane są poniższe przyporządkowania: [1,5] → [3,5] [3,4]→ [5,6] Moj wynik to [6x1+3x2,3x1+5x2] jednak podany wynik to [5x1+x2, 6x1+4x2] Mógłby ktoś mnie na niego naprowadzić?
29 kwi 00:02
Werka: Już rozwiazałam zadanie emotka
29 kwi 01:10