matematykaszkolna.pl
przestrzen afiniczna weronika: napisz rownanie hiperplaszczyzny w przestrzeni afinicznej R4 przechodzacej przez punkty A=(1,4,3,2), B=(2,0,−1,1), C=(1,0,0,2) rownoleglej do wektora u=[1,1,1,1]
28 kwi 19:36
jc: u= A − C = (0 4 3 0) v =B− C = (1 0 −1 −1) w = (1 1 1 1) r=(x,y,z, t)−C=(x−1, y, z, t−2) Teraz utwórz z wektorów: r, u, v, w wyznacznik i przyrównaj go do zera.
28 kwi 19:51
jc: 3x − 6y + 8z − 5t + 7=0 Łatwiej policzyć (nawet w pamięci), niż wytłumaczyć.
28 kwi 21:42