matematykaszkolna.pl
kombinatoryka krys: Ile jest wielomianów stopnia n o współczynnikach: a) 0 i 1; b) 0, 1 i 2
28 kwi 15:15
wredulus_pospolitus: a) skoro ma to być wielomian stopnia 'n' to znaczy że an ≠ 0 (współczynnik przy xn) reszta dowolna stąd mamy: 1*2n dlaczego n bo w wielomianie stopnia n mamy dokładnie n+1 współczynników b) analogicznie: 2*3n
28 kwi 15:17
wredulus_pospolitus: to zadanie można przekształcić w: ile jest liczb 'n+1' cyfrowych złożonych z: a) cyfr 0 lub 1 b) cyfr 0 lub 1 lub 2
28 kwi 15:18
wredulus_pospolitus: chociaż nie podoba mi się, że w podpunktach użyto spójnika logicznego i który sugeruje że ma wystąpić ZARÓWNO 1 jak i 0 w każdym takim wielomianie przy takim założeniu mamy: a) 1*2n −1 (czyli likwidujemy wielomian złożony z samych 1) b) 2*3n − (1*2n −1) − (1*2n−1) − 2n+1 czyli ... wszystkie mające cyfry z zestawu {0,1,2} minus te które mają tylko 0 i 1, minus te które mają tylko 0 i 2, minus te które mają 1 lub 2
28 kwi 15:22