matematykaszkolna.pl
tryg ala:
 1 
Wyznacz zbiór wartości f(x)=−3cos2x−9cosx −2

 4 
28 kwi 15:00
wredulus_pospolitus: 1) podstawienie: w = cosx
 9 3 3 9 6 
f(w) = −3w2 − 9w −

= −3(w2 + 3w +

)= −3( w2 + 2*

w +


)=
 4 4 2 4 4 
 3 6 3 9 
= −3( (w +

)2

) = −3(w −

)2 +

 2 4 2 2 
wracamy z podstawieniem:
 3 9 
f(x) = −3(cosx −

)2 +

jaki będzie zbiór wartości tejże funkcji
 2 2 
28 kwi 15:07
Louie314:
 1 
f(x)=−3cos2x−9cosx−2

 4 
Podstawmy t=cosx, gdzie −1≤t≤1:
 9 
f(t)=−3t2−9t−

 4 
Musimy sprawdzić trzy przypadki:
 9 15 
f(−1)=−3+9−

=

 4 4 
 9 57 
f(1)=−3−9−

=−

 4 4 
 b 9 3 
p=−

=

=−

 2a −6 2 
Wierzchołek nie należy do rozpatrywanego przedziału. Zbiorem wartości funkcji jest zatem przedział:
 57 15 
[−

,

]
 4 4 
28 kwi 15:09
ala: dziękuję
28 kwi 15:19
Filip: a po co podstawienie
28 kwi 15:20
Filip: jeszcze takie "niestandardowe"
28 kwi 15:21
wredulus_pospolitus: Żeby 'ładniej wyglądało' i łatwiej było zobaczyć 'jak wygląda funkcja kwadratowa' ... po to. Nikt nie zmusza do robienia podstawień ... całki też można robić bez podstawienia ... nikt nie zmusza Ciebie do tego.
28 kwi 15:23