matematykaszkolna.pl
pr krys: Rozważmy wszystkie ciągi długości n o wyrazach A, T, G oraz C. Ile jest wszystkich takich ciągów? Ile rozwiązań ma równanie t + x + y + z = 10: a. w liczbach całkowitych nieujemnych; b. w liczbach całkowitych dodatnich?
28 kwi 14:14
kat666: 1) 4n
 
nawias
10+4−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
2a)
  
 
nawias
10−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
2b)
  
28 kwi 20:08