matematykaszkolna.pl
prawdopodobieństwo krys: Na ile sposobów 10 różnych przedmiotów można podzielić pomiędzy dwie osoby tak, aby każda dostała przynajmniej jeden?
28 kwi 14:14
wredulus_pospolitus: Sposób I: 1) ustawiamy te dziesięć przedmiotów w rzędzie (jeden za drugim) na ... 10! sposobów 2) wkładamy przegrodę gdzieś pomiędzy te przedmioty na ... (10−1) = 9 sposobów (to co przed przegrodą idzie do pierwszej osoby, to co za przeszkodą do drugiej osoby) 9*10! <−−− na tyle sposobów można podzielić te przedmioty
28 kwi 14:35
wredulus_pospolitus: Niestety to co napisałem powyżej jest niepoprawne .. ponieważ uwzględnia kolejność
28 kwi 14:36
wredulus_pospolitus: Sposób II (pracochłonny): 1) pierwsza osoba dostanie jeden przedmiot:
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
9
nawias
nawias
9
nawias
 
*
  
2) pierwsza osoba dostanie dwa przedmioty:
nawias
10
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
8
nawias
 
*
  
3) pierwsza osoba dostanie trzy przedmioty:
nawias
10
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
7
nawias
 
*
  
itd.
 
nawias
10
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
10
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
10
nawias
nawias
9
nawias
 
nawias
10
nawias
nawias
10
nawias
 
jak łatwo zauważyć otrzymamy:
+
+ ... +
+
= 210 −2
     
28 kwi 14:39
wredulus_pospolitus: Poprawny sposób I: mamy dziesięć przedmiotów ... każdy przedmiot może wybrać sobie do której osoby chce być przypisany ... stąd mamy 210 ALE ... należy odjąć dwa przypadki: gdy wszystkie przedmioty są przypisane do pierwszej osoby lub gdy wszystkie przedmioty są przypisane do drugiej osoby. Stąd ostatecznie: 210 − 2
28 kwi 14:41
krys: dziękuję za pomoc
28 kwi 15:08