matematykaszkolna.pl
rzut kostkami ajam: Rzucamy trzema kostkami do gry jednocześnie. Ile jest możliwych wyników takiego rzutu? Przez różne wyniki rozumiemy, że kolejność jest nieistotna, czyli np. wyniki (6,4,1) i (6,1,4) są traktowane jako ten sam wynik.
28 kwi 14:12
wredulus_pospolitus: Hasło: kombinacje z powtórzeniami
28 kwi 14:41
Mila: Tyle, ile jest 3−wyrazowych niemalejących ciągów z 6 elementów.
nawias
6+3−1
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 1 
=
=

*8*7*6=56
  6 
28 kwi 17:16