matematykaszkolna.pl
wyznacz dziedzinę funkcji kamil: wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=9x2−16
28 kwi 10:13
szarik: 9x2−16≥0 i rozwiązujesz nierówność
28 kwi 10:27