matematykaszkolna.pl
wykres funkcji f(x)=2x^2 przesunięto o 2 w lewo i o 3 w górę. lusia: wykres funkcji f(x)=2x2 przesunięto o 2 w lewo i o 3 w górę. w ten sposób otrzymano wykres funkcji g wyznacz: a. wzór funkcji g b. najmniejszą wartość jaką przyjmuje funkcja g c. zbiór wszystkich argumentów , dla których funkcja jest rosnąca
28 kwi 09:56
getin: a) g(x) = 2(x+2)2+3 b) ymin = 3 c) x ∊ <−2; +)
28 kwi 10:01