matematykaszkolna.pl
zaznacz w układzie współrzędnych obszar opisany układem nierówności masnykrzyś: zaznacz w układzie współrzędnych obszar opisany układem nierówności y≤3x−x2 y>x−2
28 kwi 09:35
28 kwi 09:42