matematykaszkolna.pl
kąty w okręgu szarik: rysunekPromień okręgu jest równy 42. Oblicz długość cięciwy AB. Czy mógłby ktoś wytłumaczyć jak obliczyć kąt AOB? Z resztą już poradzę sobie sama z twierdzenia cosinusów emotka
28 kwi 08:06
Louie314: Kąty środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku − z tego trzeba skorzystać, aby obliczyć ten kąt.
28 kwi 08:40
HWAYUGI: rysunekKąt wpisany ABC jest oparty na tym samym łuku co kąt β Więc miara kąta β wynosi 210o Miara kąta α= 360o−210o= 150o
28 kwi 08:43
szarik: dzęki wielkieemotka
28 kwi 08:58