matematykaszkolna.pl
. xyz: Jak to rozwiązać? (y')2=(y+1)y''
27 kwi 20:37
wredulus_pospolitus:
(y')2 

= y''
y+1 
podstawienie: w(y) = y'
w2 

= w*w'
y+1 
1 1 

=

w'
y+1 w 
 1 1 

dy = ∫

dw
 y+1 w 
ln|y+1| + C = ln|w| −> w = eln|y+1| + C = |y+1|*C1 wracamy z podstawieniem: |y+1|*C1 = y'
 C1 

dy = ∫ dx
 y+1 
C1*ln|y+1| = x + C2 y+1 = ex/(C1) + C3 y = e(x/(C1) + C3) − 1
28 kwi 00:50
wredulus_pospolitus: przy okazji −−− warto sobie gdzieś zapisać adres stronki: http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/ode.htm może być pomocne przy identyfikowaniu rodzaju równania różniczkowego
28 kwi 00:51