matematykaszkolna.pl
. xyz:
 1 
Pomoże ktoś rozwiązać równanie y''+y=−

 cos3x 
Robiąc to metodą uzmienniania stałych wychodzi mi yj=C1cos−2x+C2sin2x,
27 kwi 19:53
kat666: Wystarczy wstawić wynik do równania aby przekonać się o jego (nie)poprawności.
28 kwi 20:11
jc:
 1 
Uzmiennianie daje

.
 2 cos x 
28 kwi 21:58
xyz: Pomoże ktoś rozwiązać.
28 kwi 23:55
Mariusz: Najpierw rozwiązujesz równanie jednorodne Próbujesz rozwiązanie y=eλx λ2eλx+eλx=0 (λ2+1)eλx=0 λ2+1=0 λ=±i y1=eix y2=e−ix y1=cos(x)+isin(x) y2=cos(x)−isin(x) y1+y2=2cos(x) y1−y2=2isin(x)
y1+y2 

=cos(x)
2 
y1−y2 

=sin(x)
2i 
Jako że kombinacja liniowa rozwiązań szczególnych równania też jest rozwiązaniem szczególnym to za rozwiązania szczególne możesz przyjąć y1=cos(x) oraz y2=sin(x) Funkcje y1=cos(x) oraz y2=sin(x) tworzą układ fundamentalny równania Całka ogólna równania jednorodnego to y = C1cos(x)+C2(x)sin(x) Zakładasz że całka szczególna równania niejednorodnego jest postaci ys=C1(x)y1(x)+C2(x)y2(x) czyli dla twojego równania będzie to ys=C1(x)cos(x)+C2(x)sin(x) Aby znaleźć C1(x) oraz C2(x) rozwiązujesz następujący układ równań C1'(x)y1(x)+C2'(x)y2(x)=0 C1'(x)y1'(x)+C2'(x)y2'(x)=f(x) Dla twojego równania będzie to C1'(x)cos(x)+C2'(x)sin(x)=0
 1 
−C1'(x)sin(x)+C2'(x)cos(x)=−

 cos3(x) 
Rozwiązanie powyższego układu całkujesz przy czym stałe całkowania możesz tutaj zaniedbać Całką ogólną równania niejednorodnego będzie suma całki ogólnej równania jednorodnego oraz całki szczególnej równania niejednorodnego
29 kwi 00:26