matematykaszkolna.pl
kwantyfikatory Aleksandra: Zapisz w rachunku kwantyfikatorów twierdzenie 'Nie istnieje największa liczba naturalna' i zastosuj prawo de Morgana. Odczytaj otrzymane wyrażenie
27 kwi 19:50
janek191: Może tak : ∼ ⋁ ⋀ n ≤ a a∊ℕ n∊ℕ
28 kwi 09:20