matematykaszkolna.pl
Planimetria Bruno: Dany jest czworokąt wypukły, którego kolejnymi wierzchołkami są punkty A, B, C i D. Wykaż, że jeżeli ∡ADB=∡ACB, to ∡BAC=∡BDC
27 kwi 19:09
Klara: rysunek
27 kwi 19:58