matematykaszkolna.pl
Testy parametryczne dla jednej populacji Kamil: Pascal jest językiem programowania wysokiego poziomu, stosowanym często do oprogramowywania mikrokomputerów. W celu zbadania wskaźnika p zmiennych pascalowych typu tablicowego został przeprowadzony eksperyment. Dwadzieścia zmiennych zostało losowo wybranych ze zbioru programów pascalowych i liczba 𝑋 zmiennych typu tablicowego została odnotowana. Celem poznawczym jest zweryfikowanie hipotezy, że Pascal jest językiem o większej wydolności (tj. ma większy udział zmiennych typu tablicowego) niż Algol, dla którego, jak pokazało doświadczenie, jedynie 20% zmiennych jest typu tablicowego. Mam skonstruować test statystyczny do zweryfikowania postawionej hipotezy Dalsze podpunkty dałem rade zrobić, jednak nie potrafię skonstruować testu statystycznego, dlatego proszę o pomoc.
27 kwi 17:55
30 kwi 15:53
30 kwi 15:54