matematykaszkolna.pl
pole Oscar: rysunek Dane są średnice długości 2m i 2n m>n Jak wyznaczyć pole trójkata MAK
27 kwi 17:54
ICSP: rysunek|AB| = m +n |SB| = |MN| |SA| = m − n z twierdzenia Pitagorasa: |SA|2 + |MN|2 = |AB|2 (m−n)2 + |MN|2 = (m + n)2 stąd znajdziesz |MN| twierdzenie talesa lub też podobieństwo trójkątów: ΔAMN , ΔNBK pozwoli znaleźć |NK|
27 kwi 18:06
Klara: rysunek Z treści zadania długości promieni tych okręgów |AM|=m i |BN|=n , m>n to |AB|=m+n, |AC|=m−n , |MN|=CB|=a , |NK|=b
 1 
P(ΔMAK)=

m*(a+b)
 2 
z tw. Pitagorasa wΔABC a2= (m+n)2−(m−n)2 ⇒ ...... a=2mn z podobieństwa ΔMAK i ΔABC z cechy (kkk)
 a+b m am 

=

⇒ a+b=

=.........
 a m−n m−n 
P(MAK)= ........
 m2mn 
P(MAK)=

 m−n 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
27 kwi 19:30