matematykaszkolna.pl
trygonometria kris: rysunekTrygonometria. w trójkąt równoramienny abc o kącie między ramionami 150 i podstawie ab=10, wpisano okrąg. Oblicz promien okręgu r5=tg 15 r5=0,268 r=1,34 dobrze czy źle ?
27 kwi 14:44
chichi: Kąt między ramionami ma 150o → kąty przy podstawie mają po 15o, środek okręgu wpisanego w trójkąt znajduje się w punkcie przecięcia się dwusiecznych, więc czy aby na pewno tan(15o)?
27 kwi 14:51
kris: oczywiscie tg 7,5 ale taki sposob jest dobry oprócz oczywisćie tego błedu
27 kwi 14:58
Anawa: Tylko jak policzysz tg7,5o?
27 kwi 15:00
chichi: Tak, tan(7.5o)=6+23−2
27 kwi 15:00
Anawa: A tak bez popisu ?
27 kwi 15:07
ICSP: Przecież widzisz, że kris wziął przybliżoną wartość z tablic. Zrób to samo.
27 kwi 15:09
chichi:
 1−cos(45o−30o) 
@6latek jakiego znowu popisu? tan(7.5o)=

 sin(45o−30o) 
27 kwi 15:12
Louie314:
 2tgα 
tg2α=

 1−tg2α 
 2tg(15) 3 
tg(2*15)=

=

 1−tg2(15) 3 
Stąd: tg(15)=2−{3}
 2tg(7.5) 
tg(2*7.5)=

=2−3
 1−tg2(7.5) 
Stąd:
 1−22−3 
tan(7.5)=

=6+23−2
 3−2 
27 kwi 15:15
chichi: Inny sposób:
 1 1 
(1) P=

*a2*sin(150o) ∧ P=

*a*10*sin(15o) ⇒ a=56−52
 2 2 
(2) p=56−52+5
 1 
(3) P=

(56−52)2*sin(150o)=50−253
 2 
(4) (56−52+5)r=50−253 ⇒ r=56+52−53=10
27 kwi 15:15
Anawa: Ja wiem jak obliczyć .Znam wzory połókowe Natomiast jest pytanie czy kris wie jak obliczyć ? Moje pytanie było właśnie skierowane do niego do niego
27 kwi 15:16
chichi: r=56+52−53−10
27 kwi 15:16
Mila: rysunek Unikamy wartości funkcji tryg. kątów 15o, 75o, 7.5o 1)
 a2 
PΔ=

 4 
2) W ΔCOB: h2=a2−25 /*4 4h2=4a2−100 3) W ΔCAC': z tw. cosinusów 4h2=a2+a2−2 a2cos 30o a2=100*(2−3)
 2 104−23 
a=102−3 ⇔a=102−3*

=

 2 2 
 (3−1)2 
a=10*

 2 
a=5*(62) 4) p=5*(62+1)
a2 

=5*(62+1)*r
4 
 1 
100*(2−3)*

=5*(62+1)*r
 4 
 5*(2−3) 
r=

 62+1 
==========
27 kwi 17:02