matematykaszkolna.pl
Rozwiń w szereg Fouriera (trygonometryczny i zespolony) funkcje: Ola: Rozwiń w szereg Fouriera (trygonometryczny i zespolony) funkcje: f(t)=|sin(t)| Odp: f(t) = 2/π − 4/π ∑n=1 1/(4n2−1) cos(2nt) f(t)= −2/π ∑ n= (1/4n2 −1) * e(2nit) Czy mogę jeszcze w jakiś sposób przekształcić wyniki a0 i an ? a0 = 2/π ∫π/2π/2 |sin(t)| dt = 2/π ∫π0 sin(t) dt = −4/π an = 2/π ∫π/2π/2 |sin(t)| cos(2nt) dt = 2cos(2πn) / π−4πn2 po podstawieniu do wzorów: szereg trygonometryczny: −2/π + ∑n=1 2cos(2πn)/π−4n2 * cos(2nt) szereg Fouriera: −2/π + ∑n= 2cos(2πn)/π−4πn2
27 kwi 12:07