matematykaszkolna.pl
trygonometria Majka: rysunekoblicz długości boków trójkąta ABC na rysunku obok, wiedząc, że wysokość CD jest równa 8,19cm. ∡ACB=33 ∡CBA=22
27 kwi 11:21
janek191: Tw. sinusów.
27 kwi 12:08
Anawa: rysunek
|CD| 

= cos35o
|CA| 
 |CD| 8,19 
|CA|=

=

= 10 cm
 cos35o 0,819 
|CD| 

= cos68o
|CB| 
 |CD| 8,19 
|CB|=

=

= 21,84 cm
 cos68o 0375 
|DB|= 21,842−102=19,42 cm |AB|=|DB|−|DA|
|DA| 

=sin35o
|CA| 
|DA|= |CA|*sin35o= 10*0,574 =5,74cm |AB|=19,42−5,74=13,68cm
27 kwi 13:20