matematykaszkolna.pl
jak rysować wykres, którym sposobem s: Jak rysować wykres? Bo ja znam 2 sposoby. Przykład x3+6x2+11x+6>0 albo patrzeć na współczynnik przy najwyższej potędze, tutaj jest x3 więc współczynnik dodatni to 1 więc zaczynamy wykres u góry i kończymy w sumie nie wiem gdzie albo patrzeć na potęgę, sprawdzamy czy −13, jest ujemne więc rysujemy od dołu, potem 13 dodatnie więc kończymy u góry które dobre? a jeśli to pierwsze to gdzie się kończy? czym one się w ogóle różnią eh
27 kwi 07:32
janek191: rysunek
27 kwi 07:34
s: w sensie to tylko przykład, chodzi mi dokładnie o to jak zacząć i którym sposobem
27 kwi 07:38
janek191: x1 = −3 x2 = −1 Można np. obliczyć f( 0) = 6 > 0 i widzimy skąd zacząć rysowanie wykresu funkcji.
27 kwi 07:42
ABC: w nowych książkach uczą rysować od prawej strony , wtedy zaczynasz zgodnie ze znakiem przy najwyższej potędze zawsze
27 kwi 07:52
Filip: zalezy jak dokladny, mi wpajali w liceum jakis sposob, ale go olalem gdyz mi sie nie chcialo wszystkiego liczyc emotka
27 kwi 09:34
Louie314: Gdy chcesz narysować wykres symboliczny (niedokładny), to wystarczy, że policzysz pierwiastki, określisz ich krotność i popatrzysz na współczynnik przy najwyższej potędze. Konwencja jest taka, że zawsze zaczynamy od prawej strony. Jeżeli ten współczynnik jest dodatni, to zaczynasz od góry, jeżeli ujemny − to od dołu. Przechodzisz przez każdy pierwiastek zgodnie z zasadą: przez pierwiastek o nieparzystej krotności (1, 3, 5...) "nie odbijasz się", a przez pierwiastek o parzystej krotności (2, 4, 6...) "odbijasz się". Kończysz tam, gdzie skończą Ci się pierwiastki. Jeżeli chcesz dość dokładny wykres, to musiałbyś obliczyć wiele rzeczy m.in. dziedzina, przecięcia z osiami, pierwiastki, granice, asymptoty, ekstrema itp.
27 kwi 09:41
Anawa: Niech dana będzie funkcja f(x)określona dla pewnego zbioru Z Każdemu więc xo ∊Z odpowiada określona wartośćf(xo) Zaznaczamy na płaszczyżnie na której narysowano układ osi x i y punkt o współrzędnych x0 i y0=f(x0) Jeśli to uczynimy dla wszystkich liczb x0 zbioru Z ,to na płaszczyżnie xy otrzymamy zbiór punktów W,ktory nazywamy wykresem funkcji. Tak oto rysujemy wykres
27 kwi 14:04