matematykaszkolna.pl
geometria Asia: W trójkącie ABC mamy dane: |AB| = 12, |AC| = 6, |BC| = 14. Obliczyć długość odcinków, na jakie dwusieczna kąta ACB dzieli AB.
26 kwi 22:09
Saizou : rysunek Z tw. o dwusiecznej
x y 

=

, oraz faktu, że x+y =12
6 14 
wyznacz x oraz y
26 kwi 22:13
chichi: rysunek (1) x+y=12 ⇒ y=12−x
 x 12−x 18 42 
(2)

=

⇒ x=

⇒ y=

 6 14 5 5 
26 kwi 22:14
janek191: rysunek Skorzystaj z twierdzenia o dwusiecznej kąta.
26 kwi 22:15
πesio: No jak się rzucili
26 kwi 22:18
Asia: Dziękuję bardzo za tak liczną pomoc
26 kwi 22:24
chichi: Nie ma za co
26 kwi 22:26