matematykaszkolna.pl
d Nikodem: Narysuj wykres funkcji kwadratowej −12x2 −3x+8 i na jego podstawie omów jej własności.
26 kwi 21:13
Anawa:
 1 
f(x)=−

x2−3x+8
 2 
Delta = ? x1 = ........... x2= .............. o ile istnieją Wzory na policzenie współrzednych wierzchołka paraboli są w książce a<0 wiec ramiona w dół
26 kwi 21:27