matematykaszkolna.pl
prosze o rozwiazanie Nikodem: Dla jakich argumentów wartości funkcji f(x) = x2 − 7x + 8 są mniejsze od wartości funkcji g(x) = −2x + 4 ?
26 kwi 20:50
Anawa: f(x)<g(x) x2−7x+8<2x+4 x2−9x+4<0 rozwiaż tę nierówność
26 kwi 20:53
ABC: błąd rachunkowy x2−5x+4<0 (x−1)(x−4)<0
26 kwi 20:58
Anawa: Przepraszam ale żle odczytałem g(x)=−2x+4 Będzie więc x2−5x+4<0
26 kwi 20:59