matematykaszkolna.pl
Boki trójkąta mają długości 5, 6 i 7. Oblicz: Kasia: Boki trójkąta mają długości 5, 6 i 7. Oblicz: a.) cosinus kąta leżącego naprzeciwko najdłuższego boku b.) długość środkowej poprowadzonej do boku długości 6 c.) promień R okręgu opisanego na tym trójkącie i promień r okręgu wpisanego w ten trójkąt.
26 kwi 18:46
janek191: a) Tw. kosinusów 72 = 62 + 52 − 2*6*5*cos α 60 cos α = 36 + 25 − 49 60 cos α = 12 / : 60
 1 
cos α =

 5 
26 kwi 18:54
janek191: b) Podstaw do wzoru.
26 kwi 19:04
janek191: c) a = 5 b = 6 c = 7
 5 + 6 + 7 
p =

= 9
 2 
p − a = 4 p − b = 3 p − c = 2 Z wzoru Herona mamy P = 9*4*3*2 = 36*6 = 6 6 oraz
 a b c  a b c  5*6*7 35 
P =

⇒ R =

=

=

6
  4 R  4 P   24 6 24 
 P  6 6 2 
r =

=

=

6
  p  9 3 
26 kwi 19:13