matematykaszkolna.pl
funkcja Kinia: Wykaż, że funkcja 𝑓(𝑥)=(sin𝑥−cos 𝑥)2−1 jest nieparzysta
26 kwi 15:27
chichi: f(x)=sin2(x)−2sin(x)cos(x)+cos2(x)−1=−sin(2x) f(−x)=−sin(−2x)=sin(2x)=−f(x) □
26 kwi 15:37
Filip: (sinx − cosx)2 − 1 = (sinx − cosx − 1)(sinx − cosx + 1) i koneic zadania emotka
26 kwi 16:04