matematykaszkolna.pl
Nierowność Anawa: rysunekPunkty A B C są niewspółliniowe , punkt X należy do odcinka AB Sprawdż że 2CX>AC+CB−BA CX<XB+BC CX<AX+AC 2CX<AB+BC+AC Jak przekształcić te nierówność do wyjściowej?
26 kwi 11:05
ICSP: |XB| + |CX| > |BC| |XA| + |CX| > |AC|
26 kwi 11:12
Anawa: W ten sposób. Dziękuje.
26 kwi 11:15