matematykaszkolna.pl
figura Anawa: Jaką figurą jest a) AB − AB b) AB−AB c) AB −BA ? AB− to odcinek AB to półprosta
25 kwi 22:52