matematykaszkolna.pl
trapez mat: Narysuj trapez równoramienny ABCD, w którym |AD| = |BC| = |CD| i przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC. Oblicz miary kątów trapezu.
25 kwi 22:28
figa: rysunek
25 kwi 22:40
mat: A jak to obliczyc?
25 kwi 22:42
mat: ?
26 kwi 09:32