matematykaszkolna.pl
Elipsa Werka: Hejka! Mam takie zadanie z działu elipsa: Znalejdź równanie drogi punktu M, któregoodległość podczas ruchu jest trzykrotnie większa od x = 9 niż od A(1,0). Moim tokiem myślenia i dzięki mojemu szkicowi doszłam do tego, że: odległość punktu A od prostej to 9−1 = 0, przyjmuję też, że środek elipsy S=A, czy to złe założenie? Dzięki temu otrzymuję b+3b = 8 => b=2 jednym z punktów elipsy jest (3,0) podstawiam do równania elipsy i otrzymuję, że a=2 a więc moje równanie elipsy to x2/4 + y2/4 = 1 jednak w odpowiedziach z tyłu książki jest wynik 8x2+9y2=72 Czy mogę prosić o wskazówkę?
25 kwi 21:16
wredulus_pospolitus: rysunek Przecież Tobie wyszedł okrąg x2 + y2 = 4 co z oczywistych względów jest błędną odpowiedzią. Patrz zielone punkty należą do elipsy, ponieważ: (8−x) = 3x −−> x = 2 (prawy punkt) (8+x) = 3x −−−> x = 4 (lewy punkt) stąd mamy środek elipsy jest w punkcie (0,0). Pozostaje wyznaczyć współrzędną pomarańczowego punktu elipsy ... czyli wyznaczenie 'b' elipsy b2 = 9 − 1 = 8 natomiast a = 3 −> a2 = 9 no i mamy:
(x−0)2 (y−0)2 x2 y2 

+

= 1 −−>

+

= 1
a2 b2 9 8 
lub jak w książce 8x2 + 9y2 = 72 (mnożymy po prostu obustronnie przez 72)
26 kwi 01:17
Werka: dziękuję bardzo, już rozumiem!
26 kwi 10:35