matematykaszkolna.pl
Oblicz długość boku kwadratu ABCD Bartek: rysunekDany jest kwadrat ABCD. Punkty E, F, G, H są odpowiednio środkami boków AB, BC, CD, AD. W środku kwadratu wybrano punkt O, poprowadzono odcinki EO, FO, GO oraz HO, tworząc czworokąty AEOH, HOGD i GOFC o polach równych 16 cm2, 20 cm2 i 36 cm2 (rysunek). Oblicz długość boku kwadratu ABCD.
25 kwi 16:10
ϱξϱξ: rysunek u+w=36 u+v=20 −−−−− w−v= 16 i s+v= 16 + −−−−−−−− w+s = 32 to pole kwadratu : P= 20+36+16+32= 104 = 4a2 więc dł. boku kwadratu 2a=226 =========
25 kwi 18:56