matematykaszkolna.pl
Wyznacz miarę kąta ostrego Bartek: rysunekDany jest sześciokąt ABCDEF złożony z czterech identycznych trójkątów równoramiennych (rysunek)Kąty pomiędzy ramionami w tych trójkątach wynoszą 40 stopni . Wyznacz miarę kąta ostrego pomiędzy prostymi CF oraz BD (rysunek na szybko ale trójkąty są równoramienne i identyczne emotka )
25 kwi 16:00
Bartek: wie ktoś? jak to obliczyć?
25 kwi 19:54
figa: rysunek Z własności kątów w okręgu : środkowego i wpisanego opartych na tym samym łuku
 1 
|∡BFC|=

|∡BAC|= 20o
 2 
 1 
|∡DBF|=

|∡DAF|= 40o
 2 
W ΔBFM : |∡BMF| = 180o−(20o+40o)= 120o miara kata między prostymi CF i BD : 120o −− kąt rozwarty lub 60o −− kat ostry
25 kwi 22:00
Mila: rysunek ∡DCB=140o ∡FAB=160o Suma kątów w czworokącie FSBA: 30o+160o+50o+|∡FSB|=360o |∡FSB|=120o
25 kwi 22:07
figa: emotka
25 kwi 22:15
figa: Hej Mila Znów daras powie,że się "prześcigujemy" ..........
25 kwi 22:19
Mila: To masz I miejsce w tym wyściguemotka
25 kwi 22:26
Bartek: super! wielkie dzięki ! ♥
26 kwi 13:23