matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: rozpatrujemy wszystkie wycinki kół których obwód jest równy 12 wyznacz promień tego wycinka którego pole jest największe dla wyznaczonego promienia a) oblicz to największe pole b) podaj miarę kata środkowego wycinka z dokładnością do 10
 α 
r + r +

* 2πr = 12
 360 
 α 
2r +

* 2πr = 12
 360 
 α 
r +

* πr = 6
 360 
 α 
r ( 1 +

* π ) = 6
 360 
 6 
r =

 
 α 
1 +

* π
 360 
 
nie wiem czy dobrze
24 kwi 23:07
jc: Wgląda dobrze, ale nie lepiej użyć miary łukowej, a na miarę kątową przejść na samym końcu?
24 kwi 23:16
anna: czy pole wynosi
 144 
Pk = π*r2 = π *

 (2+α)2 
25 kwi 12:46
an: Masz obliczyć to pole ,przy podanym obwodzie, a nie podać wzór na jego obliczenie
25 kwi 12:52
an:
 360 
Pwmax dla α=

 π 
25 kwi 22:20
anna: dziękuję
29 kwi 20:42