matematykaszkolna.pl
Granica z ciągiem KtośTaki: Ciąg (an) określony jest wzorem an=7n+54 dla każdej liczby całkowitej dodatniej n. Sn jest sumą n początkowych wyrazów ciągu (an). Oblicz granicę limn→ Sn / n2 . Wpisz w kratki kolejno trzy początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Bardzo proszę o pomoc. Już siedzę 30 min nad tym i nic nie mogę wymyślic. Bardzo proszę o rozwiazanie. Pozdrawiam.
24 kwi 22:30
getin:
 7 5 
an =

n+

− ciąg arytmetyczny
 4 4 
 (a1+an)*n 
Wzór na Sn dla ciągu arytmetycznego to Sn =

 2 
 7 5 
a1 =

*1 +

= 3
 4 4 
 (3+74n+54)*n 74n2+174n 7 17 
Sn =

=

=

n2+

n
 2 2 8 8 
 
 17 
78n2+

n
 8 
 7 17 7 
limn→

= limn→

+

=

= 0,875
 n2 8 8n 8 
24 kwi 22:43
Louie314: Na początek wykażemy, że ciąg an jest arytmetyczny:
 7n+5 
an=

 4 
 7n+12 
an+1=

 4 
 7n+12 7n+5 7 
r=an+1−an=


=

=const
 4 4 4 
Różnica stała − ciąg jest arytmetyczny. Obliczamy sumę n początkowych wyrazów ciągu an: a1=3
 7 
r=

 4 
 2a1−(n−1)r 
 7 7 
6+

n−

 4 4 
 17n+7n2 1 17n+7n2 
Sn=

*n=

*n=

*

=

 2 2 4 2 8 
Zatem:
 Sn 
17n+7n2 

8 
 17n+7n2 7 
limn→

=limn→

=

=

=0,875
 n2 n2 8n2 8 
24 kwi 22:48