matematykaszkolna.pl
Wykres IchIch: rysunek
 2 
Jak narysować obszar y≤

?
 x 
24 kwi 16:45
ICSP: rysunekCzerwone zakreskowane wraz z czarną krzywą.
24 kwi 16:48
24 kwi 16:49
IchIch: rysunekWedług odpowiedzi jest inaczej
24 kwi 16:52
Louie314: A co to jest za prosta po lewej stronie w drugiej ćwiartce?
24 kwi 16:53
IchIch: Samo się pojawia, zignorujmy ją
24 kwi 16:54
ICSP: pewnie przekształciłeś nierówność z postaci:
 2 
xy ≤ 2 na y ≤

 x 
i stąd różne wyniki.
24 kwi 16:55
IchIch: zgadza się, czyli co mam zrobić żeby dobrze zaznaczyć?
24 kwi 16:56
ICSP: Rozważyć przypadki dla x > 0 , x = 0 , x < 0.
24 kwi 16:57
IchIch:
 2 
dla x>0 y≤

 x 
 2 
dla x<0 y≤−

 x 
dla x=0 nie ma rozwiązań?
24 kwi 17:01
ICSP:
 2 
dla x > 0 → y ≤

 x 
dla x = 0 → prosta x = 0 jest rozwiązaniem
 2 
dla x < 0 → y ≥

 x 
24 kwi 17:04
IchIch: nie rozumiem przypadku x<0 i x=0
24 kwi 17:05
ICSP: weź sobie nierówność −5x ≤ 1 i podziel przez −5 (zaobserwuj co się stanie) co do przypadku gdy x = 0 xy ≤ 2 0 ≤ 2 a to jest prawda niezależnie od tego jaki weźmiemy y. Dlatego prosta pionowa x = 0 jest rozwiązaniem.
24 kwi 17:09
IchIch: Czyli wartość dąży do więc wszystko co jest pod jest rozwiązaniem?
24 kwi 17:10
ICSP: Nigdzie nie wprowadziłem tutaj granicy. Robisz dokładnie tak jak zwykłą nierówność tylko zamiast dzielić przez jawną liczbę dzielisz przez parametr. Jeżeli x > 0 to dzieląc przez x nie zmieniasz znaku nierówności Jeżeli x < 0 to dzieląc przez x zmieniasz znak nierówności a , że przez 0 dzielić ni można to należy ten przypadek rozpatrzeć osobno.
24 kwi 17:42