matematykaszkolna.pl
Współrzędne środka okręgu - geometria analityczna Cukier: W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|, dane są współrzędne wierzchołków B=(5;−1) i C =(0;4). Wysokość CD, poprowadzona z punktu C na bok AB zawiera się w prostej o równaniu y=−2x+4. Oblicz współrzędne środka okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozrysowałam to sobie, zobaczyłam, jak ta prosta przechodzi, wyliczyłam długość ramion, ale nie bardzo wiem, jak w ogóle dojść do współrzędnych tego okręgu...
23 kwi 18:18
chichi: Współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie znajdują się w punkcie przecięcia się symetralnych boków tego trójkąta
23 kwi 18:20
chichi: Równanie jednej symetralnej już mamy, która pokrywa się z równaniem wysokości opuszczonej na AB. Równanie drugiej:
 4+1 5 3 
aBC=

=−1 k: k⊥yBC ⇒ a=1, SBC=(

,

), SBC∊k ⇒ b=−1 ⇒ y=x−1
 0−5 2 2 
Teraz pozostało Ci rozwiązać tylko rozwiązać taki układ równań, którego rozwiązanie będzie środkiem szukanego okręgu:
 y=−2x+4  
S: y=x−1
23 kwi 18:28
Cukier: A jak dojść do tych symetralnych? Jednego boku wyliczę, a pozostałych?
23 kwi 18:30
Cukier: Oooo, dziękuję bardzo!
23 kwi 18:30