matematykaszkolna.pl
Wartość liczbowa zef: (x+2y)2−(x−2y)2 dla x=2 y=−2 Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
23 kwi 14:43
chichi: (x+2y)2−(x−2y)2=(x+2y−x+2y)(x+2y+x−2y)=8xy
23 kwi 14:44
ite: Najpierw skorzystaj ze wzoru na różnicę kwadratów. Uprość wynik i dopiero podstaw wartości x i y. Musi się udać.
23 kwi 14:45
6latek: Korzystasz ze wzoru a2−b2= (a+b)(a−b) albo podstawiamy na sile (2−22)2−(2+22)2 =2−4*2+8−(2+4*2+8)= 2−8+8−2−8−8= −16 8*x*y=8*2*(−2)= −16
23 kwi 15:14